Фонд державного майна України

Фонд державного майна України

На сьогоднішній день в структурі Фонду знаходиться 27 регіональних відділень. Завдання оперативного обміну інформацією всередині організації та прискорення процесів прийняття управлінських рішень є одними з головних. Для їх вирішення протягом кількох років використовується внутрішньокорпоративна інформаційна телефонна  мережа. Однак з плином часу цих способів взаємодії стало не вистачати, тому що був відсутній візуальний контакт між співрозмовниками, що не дозволяло передавати інформацію досить ефективно. Також гостро стояло питання про оптимізацію витрат на відрядження співробітників регіональних відділень Фонду. Це послужило відправною точкою для переходу на найбільш сучасний спосіб комунікацій – відеоконференцзв’язок.

Після ретельного аналізу ринку існуючих ВКЗ-систем було прийнято рішення про покупку програмного рішення TrueConf, як найбільш оптимального для виконання поставлених завдань. Основними критеріями оцінки стали: функціонал системи, її вартість, зручність та гнучкість у використанні, а також вимоги до каналів зв’язку та ресурсів наявних комп’ютерів.

Коментує Синенко Олександр Іванович, директор департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування: «Решение TrueConf позволяет организовывать видеоконференции между конференцзалом, находящимся в центральном отделении организации и всеми остальными региональными представительствами. Значительным удобством является возможность выведения на экран одновременно троих участников переговоров, которых можно сменять в ходе самой конференции: ведущего, докладчика из главного конференц зала и докладчиков из региональных отделений поочередно».

Олександр Іванович також зазначив, що з причини своєї новизни система TrueConf ще не освоєна ретельно усіма співробітниками, тому сфера її використання поступово розширюється, а частота використання буде збільшуватися. Зокрема, планується її застосування для проведення внутрішніх навчальних заходів.

В результаті впровадження системи відеоконференцзв’язку TrueConf керівництво Фонду змогло не тільки заощадити кошти на відрядження співробітників та підвищити оперативність прийняття рішень, але також отримало можливість збільшити кількість заходів, що вимагають участі співробітників з різних відділень, що необхідно для підвищення ефективності управління організацією.

Про компанію

Фонд державного майна України є державним органом, який реалізує державну політику в сфері приватизації, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю.

Відповідно до Тимчасового Положення про Фонд державного майна України Фонд підпорядковується та є підзвітним Верховній Раді України, має регіональні відділення у всіх областях України, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

Основні завдання Фонду полягають у захисті майнових прав України на її території та за кордоном, здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації, створення спільних підприємств, сприяння процесу демонополізації, а також здійсненні повноважень по організації та проведенню приватизації майна підприємств, які перебувають у загальнодержавній власності.